De informatie op deze website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch is de eigenaar van deze website aansprakelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op deze website.

Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie, advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie.

De behandelingen die op de huidige website worden aangeboden, vallen onder de noemer Alternatieve en/of Complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van Reguliere Gezondheidszorg.

De teksten op deze website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van de eigenaar worden gebruikt en gekopieerd worden. ( Auteursrecht www.gatgeschillen.nl )

 

Trilling 5