Alles bestaat uit trilling!!

Overal in de natuur komen ze voor, zowel grote zoals aardbevingen en kleine, de atoomtrillingen. Zo ook het menselijk lichaam die verschillende trillingen uitzendt: cellen, weefsels en organen hebben elk hun specifieke trillingen.

Deze afzonderlijke trillingen staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar wederkerig. Tezamen vormen ze het totaaltrillingenspectrum van de patiënt, het individuele trillingenbeeld. U kunt zich voorstellen dat de trillingen van een gezond iemand een andere structuur hebben dan de trillingen van iemand die ziek is.

De trillingen van een gezond mens zijn harmonisch en vrij van vervormingen zoals die bij de disharmonische trillingen van een zieke te vinden zijn. Bij zieken verstoren de in het lichaam opgeslagen trillingen van vreemde stoffen zoals bacteriën, pesticiden, amalgaam etc, het trillingenbeeld en ook zieke organen trillen niet meer harmonisch. Het individuele trillingenbeeld geeft opheldering over gezondheid of ziekte van de patiënt en kan beslissende aanwijzingen geven voor een precieze diagnose en een gerichte therapie. In mijn praktijk werk ik met de volgende behandelmethoden….

 

Trilling 6