ANAMNESE

Het eerste consult bestaat o.a. uit een uitgebreid gesprek, waarbij ik inzicht krijg in de cliënt en zijn of haar klachtenpatroon. Als het lichaam uit balans is geeft het signalen af. In dit gesprek worden al die signalen doorgenomen. Er wordt ingegaan op leef – en voedingsgewoonten, het emotionele leven, persoonlijke ziektegeschiedenis, ziekten in de familie, medicijngebruik etc. Ieder mens reageert anders op klachten. De oorzaak vinden van het klachtenpatroon is noodzakelijk!! Doel is namelijk om de oorzaak van het ziek zijn weg te nemen en daarmee de totale ziekte met zijn klachten. In overleg met de cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Binnen dit behandelplan wordt de actieve betrokkenheid van de cliënt bij het genezingsproces duidelijk noodzakelijk gesteld. Ik bepaal de ernst van de ziekte en zal, indien nodig, de cliënt altijd doorverwijzen naar de huisarts of specialist.

 

Alle genoemde therapieën zijn geschikt voor vele klachten zoals:

 • Reumatische aandoeningen
 • Migraine en andere soorten hoofdpijn
 • Voedselintoleranties
 • Overgangsklachten
 • Spijsverteringsproblemen
 • Maag – en darmklachten
 • Huidklachten
 • Depressie
 • Allergieën
 • Verzuring
 • etc…

 

CONSULT

Consult alleen volgens afspraak. De consulten vinden plaats op werkdagen. In de avonduren is bij uitzondering mogelijk na overleg.

Bij verhindering gelieve 24 uur voor de geplande afspraak te annuleren ( altijd telefonisch ! !) Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk op zaterdag ervoor geannuleerd te zijn. Bij niet of te late annulering worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht!

Dus wees altijd op tijd met het doorgeven van een verhindering.